Willkommen in unserem Wörterbuch

Liebe Besucher unserer Webseiten,                         

wir möchten Ihnen unser kleines technisches Wörterbuch vorführen.

Es ist ein fünfsprachiges Wörterbuch, an dessen Erstellung sich 4 europäische Schulen beteiligt haben - aus Bulgarien, Polen, aus der Slowakei und aus Tschechien. Sie haben im Rahmen eines eTwinning-Projekts gearbeitet. Das Wörterbuch erhält also Eintragungen in den deutschen (Kommunikationssprache), bulgarischen, polnischen, slowakischen und tschechischen Sprachen. Ïm Wörterbuch finden Sie einzelne technische Begriffe, kurze Texte, Zeichnungen, Bilder und Fotos.

Milí návštěvníci našich webových stránek,

chtěli bychom Vám představit náš malý technický slovník, na jehož tvorbě se podílely 4 evropské školy - z Bulharska, Polska, Slovenska a České republiky. Školy pracovaly v rámci projektu eTwinnning. Slovník tedy obsahuje záznamy v němčině (komunikační jazyk), bulharštině, polštině, slovenštině a češtině. Ve slovníku najdete jednotlivé technické pojmy, krátké texty, nákresy, obrázky a fotografie.

 Milí návštevníci našich webových stránok,

chceli by sme Vám predstaviť náš malý technický slovník, na tvorbe ktorého sa podieľali 4 európske školy - z Bulharska, Poľska, Slovenska a Českej republiky. Školy pracovali v rámci projektu eTwinning. Slovník teda obsahuje záznamy v nemčine (komunikačný jazyk), bulharčine, poľštine, slovenčine a češtine. V slovníku nájdete jednotlivé technické pojmy, krátke texty, nákresy, obrázky a fotografie.

Szanowni goscie naszej strony internetowej,

chcemy Wam zaprezentować nasz mały słownik techniczny, nad którym pracowali uczniowie 4 szkół europejskich: Bułgarii, Polski, Słowacji, Czech. Uczniowie pracowali w ramach projektu eTwinning. Słownik napisany jest w pięciu językach- niemieckim    ( język komunikacji), bułgarskim, polskim, słowackim, czeskim. W słowniku znaleźć można terminy techniczne, krótkie teksty, rysunki, obrazki, zdjęcia.

Уважаеми посетители на нашия уебсайт,
Искаме да ви покажем нашия малък технически речник.
Това е речник на пет езика, в чиято подготовка взеха участие  4 европейски училища - от България, Полша, Словакия и Чешка република.
Те са работили в рамките на е туининг проект. Речникът е на немски (комуникационен език), български, полски, словашки и чешки език. В речника, ще намерите някои технически термини, кратки текстове, рисунки и снимки.